Zet Twenterand in Bloei!

Met het project 'Twenterand bloeit' gaat de agrarische natuurvereniging Land & Schap de komende drie jaar bloemenranden aanleggen in het buitengebied van Twenterand. Hiervoor is de campagne 'Zet Twenterand in bloei' opgezet.  Agrariërs worden opgeroepen om deel te nemen en burgers en bedrijven wordt gevraagd te investeren in de eigen leefomgeving. Het streven is om minimaal 10.000m2 rand aan te leggen.

Verarming cultuurlandschap

De intensivering van de landbouw heeft ertoe geleid dat er steeds minder ruimte is voor planten en dieren in het agrarisch gebied. De percelen worden optimaal beteeld en overhoekjes en ruigteranden worden kort gemaaid. Ook is de variatie in gewassen afgenomen. Dit alles heeft geresulteerd in een verarming van het cultuurlandschap. Agrarische Natuurvereniging Land&Schap heeft het initiatief genomen om via de aanleg van bloemenranden een bijdrage te leveren aan een mooi en divers buitengebied.

Bloemenranden voor natuur, boer en burger

Diverse planten en dieren, zoals vlinders en patrijzen, profiteren van de bloemenranden. Deze worden gebruikt als leef-, schuil en voedselgebied. Randen langs waterwegen dragen bij aan vermindering van uitspoeling van kunstmest en bestrijdingsmiddel naar het oppervlaktewater.

Deelnemende agrariërs ontvangen een vergoeding voor het uit productie nemen van de grond. De randen kunnen bovendien bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding in gewassen. Ook draagt de aanleg bij aan verbetering van het imago van de landbouw.

De aanleg van de bloemenranden vergroot de belevingswaarde van het agrarisch cultuurlandschap. Met name langs wandel – en fietsroutes wordt dit zeer gewaardeerd. Doordat de samenleving mede investeert in de bloemenranden vergroot dit de betrokkenheid bij het agrarisch cultuurlandschap.

Crowdfunding

Om de bloemenranden in te kunnen zaaien en een vergoeding aan de agrariërs te kunnen betalen wordt geld ingezameld via crowdfunding. Burgers en bedrijven kunnen investeren in bloemenranden.

De kosten bedragen €1,50 per m2 voor 3 jaar. De bloemenranden hebben een breedte van minimaal 3 meter. Er is keuze uit verschillende oppervlaktes om te investeren: 10, 20, 50, 100, 500 of 1.000 m2. Alle investeerders worden vermeld op deze website. Bij een investering van 100, 500 of 1.000m2 is de investeerder automatisch lid van de agrarische natuurvereniging voor resp. 1, 2 of 3 jaar. De investeerders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en tevens uitgenodigd voor een rondleiding langs de randen.

 

Informatieflyer grondeigenaren |   Informatieflyer burgers/bedrijven

 

MELD U AAN en/of INVESTEER MEE via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. !

In de mail kunt u uw interesse aan ons kenbaar maken. Dit graag met vermelding van:

- naam, adres, plaats.

- Indien agrariër: aantal meters waarmee u deel wilt nemen

- Indien burger: oppervlakte waarin u wilt investeren

Let op: met inschrijving meldt u zich aan voor deelname, maar gaat u nog geen verplichtingen aan met de ANV. Wanneer de teller op 5.000m2 staat starten wij het project en benaderen wij u om deze inschrijving verder te voltooien.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.