Natuurakkers

Met het project Natuurakkers slaan diverse partijen de handen ineen om het aantal natuurakkers in Twenterand en Hardenberg te vergroten. Samen met actieve akkerbouwers worden op geschikte plekken natuurlijke akkerranden aangelegd. Aankomend zomer staan de eerste akkerranden in bloei. En dat is genieten voor mens, plant en dier!

Waarom Natuurakkers

Je ziet ze af en toe nog. Van die mooie, bloemrijke akkers. Akkers die belangrijk zijn voor dieren die afhankelijk zijn van bouwland, zoals tal van vogels (bijvoorbeeld patrijs) maar ook muizen die op hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels. Waardevol voor de natuur, maar ook zeer waardevol voor de mens die geniet van het wuivend graan met klaprozen, de zoemende bijen en fladderende vlinders.

Helaas gaat de natuurkwaliteit van de akkers in Nederland sterk achteruit en neemt hiermee het aantal dieren dat er leeft af. Dit komt omdat de akkers steeds intensiever worden gebruikt. Door de goede oogstmethodes blijven er steeds minder restjes van de oogst achter, de akkers worden eerder omgeploegd en er worden meer bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook neemt het aantal graanakkers af en komt hier vaak maïs voor in de plaats. Funest voor de dieren die er leven en een stuk minder leuk om tegenaan te kijken.

Met het pilotproject Natuurakkers, worden in de gemeente Twenterand en Hardenberg verschillende kruiden- en bloemrijke akkerranden aangelegd.

Natuurakkers voldoen aan de volgende eisen

  1. Er wordt niet op de akkers gejaagd
  2. De akkers worden niet bemest
  3. Op de akkers worden geen pesticiden gebruikt

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de voordelen van Natuurakkers, het project en de samenwerkende partijen op: www.landschapoverijssel.nl/natuurakkers