Faunaredder

De Faunaredder

Een van de zaken die ons bezig hield waren de maaiverliezen bij de oogst van gras. We zijn al actief samen met o.a WBE, beheerders en jagers om jaarlijks voor de oogst de te maaien graslanden af te zoeken naar nesten en reekalveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plastic zakken die het wild moet verjagen en honden om het veld af te zoeken. Echter bleek er toch nog sprake van verliezen doordat wild en nesten niet werden opgemerkt. Nazoek op internet leerde dat er een Duitse firma is die gebruik maakt van een infra rood wildredder, waarover goede recensies werden geschreven en onderzoek meldt dat de resultaten hiervan positief zijn. Contact met deze firma leerde dat er in Europa zo’n 500 wildredders actief zijn met name in Duitsland en de Alpenlanden. In Nederland is er geen infrarood wildredder van deze firma actief. Nadat de Rabobank positief reageerde op een sponsorverzoek is besloten om het 1e exemplaar naar Nederland te halen om door ons in de praktijk uit te testen. Hierbij zijn de landbouwers aangespoord om bij geplande maaiactiviteiten hun beheerder of jager in te seinen zodat we vooraf de percelen kunnen afzoeken.
De Praktijk
Onlangs is de wildredder door ons getest. Praktijk wijst uit dat de redder goed reageert op de warmteverschillen. Hierbij zijn de ochtenduren het beste omdat dan de warmteverschillen het grootst zijn en er minder foutmeldingen optreden doordat de zon zwarte grondvlakken of lakenbladeren opwarmt. De 1e resultaten leveren detectie van weidevogelnesten en reekalveren op. Na dit jaar wordt er geëvalueerd en bekeken of we de activiteiten met de wildredder kunnen uitbreiden en of er voldoende animo bestaat meerdere versies of zelfs een vliegend model  aan te schaffen.


Boven: Richard Neurink en Bert Aman met de fauaredder; Onder: Reekalf

Resultaten Faunaredder, Juli 2013.

Dit voorjaar is de faunaredder door ons uitgetest. Het weer werkte niet mee, in die zin dat alle veehouders bijna tegelijk begonnen te maaien vanwege de weersomslag. Dit had tot gevolg dat er een enorme druk kwam op de beheerders om alles af te zoeken. Hetgeen dan ook niet gelukt is. De Faunaredder deed zijn werk goed. Jonge hazen en reekalveren konden dan ook worden gered van de maai-dood. Dat afzoeken zeker loont toont onderstaande foto aan. Wim Kötterink (toezichthouder Huize Almelo) vond op een perceel van ca. 8ha een eend, twee hazen en drie al wat oudere reekalveren die zijn dood gemaaid. Een tafereel dat je niet wenst mee te maken.