Projecten

Middels de uitvoering van verschillende projecten werkt de vereniging aan het behalen van haar doelen. Zo is er de afgelopen jaren in projectvorm aandacht besteed aan o.a. patrijzen, akkervogels en faunabeheer. Op dit moment zijn de volgende projecten in uitvoering:

1. Twenterand Bloeit

2. Door Land en Schap (LEADER)

3. Natuurakkers (i.s.m. Landschap Overijssel)

 

Verder zetten wij ons met een groep vrijwilligers structureel in voor het beschermen van (nesten van) weidevogels en het reduceren van maaiverliezen bij het oogsten van gras. Dit met name in het voorjaar. De vereniging bezit een - faunaredder- om hen hierbij een handje te helpen.