Land&Schap in het nieuws

Met onze projecten en activiteiten bereiken wij af en toe de media. Uiteraard zijn wij hier trots op en delen wij deze berichten graag op onze site.

Gemeente Twenterand eerste deelnemer 'Twenterand Bloeit'!

15 september 2014

Bron: www.tubantia.nl

 

Schooljeugd krijgt les over natuur rondom het boerenerf

5 juni 2014

In de eerste week van juni hebben drie basisscholen les gehad over de natuur op en rondom het boerenerf. Onderdeel hierin was de praktijkdag bij melkveehouderij Abbink, met als onverwacht hoogtepunt de geboorte van een kalfje. Zie het krantenartikel hieronder voor meer informatie en ervaringen van deze week.

 

 

 

ANV Land & Schap krijgt gift van de gemeente Twenterand

vrijdag 11 oktober 2013

TWENTERAND - Land&Schap heeft een gift van € 1000 gekregen van de gemeente als kleine bijdrage aan de vereniging en als stimulans door te gaan met de duurzame initiatieven. De vereniging spant zich in om de biodiversiteit te bevorderen in het buitengebied, fauna te beschermen en voor de beleving van natuur en landschap en het platteland.

De vereniging heeft volgens de gemeente een voorbeeldfunctie voor bewoners en agrarische ondernemers in Twenterand.. De prijs is een ondersteuning van het goede werk waar de vereniging mee bezig is, vooral de duurzaamheidseducatie is een belangrijk punt voor de gemeente. Op de boerderij van de familie Neurink was de uitreiking en werd men welkom geheten door Richard Neurink en Bert Aman. Wethouder Ben Engberts deelde het groenblauwe lintje uit aan Bert Aman en een cheque van € 1000 als ondersteuning van de projecten.


 

Artikel NOJG Juni 2013

De Faunaredder van ANV Land & Schap

De agrarische natuurvereniging Land & Schap is een vereniging van boeren, burgers en buitenlui die het buitengebied van de gemeente Twenterand en omstreken een warm hart toedragen en medeverantwoordelijk willen zijn voor de (agrarische) natuur en het cultuurlandschap in de eigen omgeving. De vereniging is in 2011 opgericht en heeft als doel om natuur- en landschapsbeheer te stimuleren, kennis over te dragen en de afstand tussen boer en burger te verkleinen. Tevens wil de vereniging als ‘kapstok’ fungeren voor verschillende verenigingen in het buitengebied. Dit doen wij door het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten en activiteiten. De vereniging heeft een bestuur en (thematische) werkgroepen. Daarnaast is er voor het onderhoud in het veld een werkploeg die gelieerd is aan de vereniging.

 

Activiteiten
Na de opstartfase zijn in 2012 enkele projecten succesvol uitgevoerd. Hierbij is de insteek om vooral samen te werken met bestaande organisatie(s) en verenigingen om de ‘krachten’ van elkaar te gebruiken en elkaar te versterken in concrete uitwerking. Eén van de zaken die ons bezig hield waren de maaiverliezen bij de oogst van gras. Naast het feit dat dit veel slachtoffers onder de dieren vraagt - omdat machines steeds groter worden en agrariërs in steeds minder tijd de oogst moeten binnenhalen - is dit ook voor de agrariërs met toenemende kwaliteitsnormen van voedsel geen wenselijke ontwikkeling. Daarom de vraag; wat kunnen we hier gezamenlijk aan doen? We waren al actief, samen met o.a. de WBE, beheerders en jagers om jaarlijks voor de oogst de te maaien graslanden af te zoeken naar nesten en reekalveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plastic zakken die het wild moet verjagen, en worden er honden ingezet om het veld af te zoeken. Echter, er bleek toch nog sprake te zijn van verliezen, doordat wild en nesten niet werden opgemerkt.

Nazoek op internet leerde, dat er een Duitse firma is die gebruik maakt van een infrarood wildredder en dat daarover goede recensies werden geschreven. Onderzoek meldt dat de resultaten hiervan positief zijn. Contact met deze firma leerde dat er in Europa zo’n 500 wildredders actief zijn, met name in Duitsland en de Alpenlanden. In Nederland is er geen infrarood wildredder van deze firma actief. Nadat de Rabobank positief reageerde op een sponsorverzoek, is besloten om het 1e exemplaar naar Nederland te halen om door ons in de praktijk te worden uitgetest. Via de LTO zijn de landbouwers aangespoord om bij geplande maaiactiviteiten hun beheerder of jager in te seinen, zodat vooraf de percelen kunnen worden afgezocht.

 

De Praktijk
Onlangs is de wildredder door ons getest. De praktijk wijst uit, dat de redder goed reageert op de warmteverschillen. Hierbij zijn de ochtenduren het beste, omdat dan de warmteverschillen het grootst zijn en er minder foutmeldingen optreden, omdat de zon zwarte grondvlakken of zuringbladeren opwarmt. De 1e resultaten zijn detectie van weidevogelnesten en reekalveren. Ondanks de enorme inzet die wordt gevraagd van de verschillende vrijwilligers zijn we hoopvol gestemd op positieve resultaten met deze faunaredder. Na dit jaar wordt er geëvalueerd en bekeken of we de activiteiten met de wildredder kunnen uitbreiden en of er voldoende animo bestaat voor aanschaf van meerdere versies of om zelfs een vliegend model aan te schaffen. Deze vliegende oktokopter (drone) is voorzien van een infraroodcamera en kan door gebruik van GPS-coördinaten de gevoelige plekken digitaal aangeven. Hij is vooraf volledig automatisch in te stellen, waarbij het t.o.v. de mobiele faunaredder een veel grotere capaciteit heeft, namelijk van ca. 5 ha per kwartier. Het grote nadeel is de kostbare aanschaf, maar wie weet…………..

 

Contactgegevens: De contactpersoon voor dit project is: Bert Aman

Foto's Hans Spijkerman

 

PERSBERICHT: Vriezenveen, 31 mei 2013.

Bewoners De Weemelanden krijgen 75 nestkastjes van schooljeugd

Woonzorgcomplex De Weemelanden in Vriezenveen wordt binnenkort het kraamcentrum voor vogels in Vriezenveen. Basisschoolleerlingen van CBS Shalom bieden de bewoners van de TMZ-locatie vrijdag 7 juni namelijk 75 nestkastjes aan. Deze vogelhuisjes hebben zij zelf gemaakt en beschilderd. Een deel van de nestkastjes krijgt een plek rondom locatie De Weemelanden, zodat bewoners optimaal kunnen genieten van het rondfladderend natuurschoon.

Het initiatief komt voort uit het project ‘natuur rond het boerenbedrijf’ van Agrarische natuurvereniging Land & Schap. Jos van der Wal, regiomanager van TMZ kijkt uit naar het bezoek van de basisschoolleerlingen: “Kwaliteit van leven begint voor TMZ bij een sfeervolle woon- en leefomgeving waar mensen zich thuis voelen en goed tot hun recht komen. Het leggen van verbindingen met de samenleving en aandacht voor natuur en dieren zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het aanbieden van nestkastjes door basisschoolleerlingen sluit hier op een hele mooie manier op aan. We zijn dan ook erg blij met dit bijzondere gebaar.” De nestkastjes waarvoor geen plaats is bij De Weemelanden krijgen een plek bij andere zorglocaties in de nabije omgeving.

 

Natuur rond het boerenbedrijf
Het aanbieden van de nestkastjes is onderdeel van het pilotproject ‘natuur rond het boerenbedrijf’ van Agrarische natuurvereniging Land & Schap. Doel van het project is om de schooljeugd kennis te laten maken met de natuur rondom agrarische bedrijven. Hierbij krijgen zij de kans om zelf een nestkast te bouwen. Daarnaast is er samen met de kinderen een uilenkast en mezenkast gemaakt, waarin de vogels via een webcam het hele jaar te observeren zijn. Het project krijgt een vervolg met de aanschaf van een infraroodcamera, waarmee de dieren ook in het donker kunnen worden bekeken. Meer informatie op www.anvlandenschap.nl.

 

CBS Shalom
De ‘Shalom’ is in 1989 begonnen met zes groepen en vijf leerkrachten en inmiddels uitgegroeid tot de grootste school in de gemeente Twenterand. Op dit moment telt de school 465 leerlingen en 36 leerkrachten. Deze zijn verdeeld over 20 groepen en 2 gebouwen. Het hoofdgebouw staat aan het Zicht 2 en de dependance is te vinden aan de Koningshof 4. CBS Shalom is een Christelijke school en vindt hierin haar uitgangspunten, maatschappijvisie en omgangsnormen. Meer informatie op www.shalom.sco-t.nl.


TriviumMeulenbeltZorg
Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1100 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding, personenalarmering en huishoudelijke zorg. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De organisatie richt zich nadrukkelijk op de relatie met cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. Samen maken wij de zorg persoonlijk. Meer informatie op www.triviummeulenbeltzorg.nl
.