Lid of donateur worden

Lid of donateur worden van ANV Land & Schap

Wij zetten ons met veel aandacht en plezier in voor het behoud van natuur en landschap in Twenterand en omstreken. U heeft ook de mogelijkheid om de natuur en het boerenbedrijf in uw omgeving een warm hart toe te dragen en een bijdrage te leveren om de uitstraling en kwaliteit van het platteland in stand te houden en te versterken. Dit kan door lid of donateur te worden van onze vereniging.

 

Als lid/donateur:

- draagt u uw steentje bij aan een vitaal agrarisch cultuurlandschap

- heeft u de optie om zelf actief deel te nemen in één van onze werkgroepen

- wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd

- kunt u de vereniging inschakelen voor advies

- heeft u de mogelijkheid om voor een ledentarief gebruik te maken van de landschapsploeg. Zij kunnen u helpen bij onderhoud van uw landschapselementen

 

Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per kalenderjaar. Als donateur kunt u zelf de hoogte van uw bijdrage bepalen. De financiële middelen worden ingezet voor het organiseren van activiteiten en ontwikkeling van projecten. Wanneer u lid of donateur wilt worden kunt u onderstaand formulier invullen en vervolgens het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0134 2468 88 t.n.v. Land & Schap o.v.v. ‘lidmaatschap’ of ‘gift’. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen zullen wij uw lid- of donateurschap bevestigen.

 

 

Om lid of donateur te worden willen wij u verzoeken onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Achternaam
Voornaam of Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Email-adres
Ik wil mij aanmelden als:
Ik ben: