Werkgroepen

De werkzaamheden van Land & Schap zijn gericht op verschillende thema's/onderwerpen:

- Weidevogels

- Akkervogels

- (Bloemrijke) akkerranden

- Faunabeheer

- Groen-blauwe diensten

- Agrarisch natuurbeheer / collectieven GLB

- Educatie

 

De verschillende thema's zijn verweven in projecten en worden door een werkgroep uitgevoerd. Uiteraard is er daarnaast ook structureel aandacht voor promotie en communicatie, zodat de leden op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe belangstellenden gelegenheid krijgen om kennis te maken met de vereniging.