Voor wie?

Voor alle boeren, burgers en buitenlui die het buitengebied van Twenterand en omstreken een warm hart toedragen en mede verantwoordelijk willen zijn voor de (agrarische) natuur en landschap in de eigen omgeving.

Voor agrariërs kunnen wij o.a. advies geven, belangen behartigen en vormen wij in de toekomst het loket waarlangs de contracten voor het agrarisch natuurbeheer worden afgesloten.

Voor burgers bieden wij activiteiten aan waarin men het platteland kan beleven, zoals 'koekeloeren bij de boeren', en heeft u de mogelijkheid om zelf ook fysiek een bijdrage te leveren in één van onze activiteiten.