Onderhoudsploegen

Voor het onderhoud van natuur en landschap heeft Land & Schap eigen onderhoudsploegen in huis. Een onderhoudsploeg bestaat uit leden van de ANV die zich in willen zetten voor onderhoudswerkzaamheden in het buitengebied van de gemeente. Hierbij valt o.a. te denken aan:

- onderhoud van houtwallen, singels, geriefbosjes etc.;

- aanleg natuurlijke afrasteringen;

- aanleg en onderhoud van wandel- en fietspaden;

- aanplanten van bosplantsoen.

 

Gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties maar ook individuele agrariërs en particulieren zijn opdrachtgevers voor de onderhoudsploeg. Vanuit de maatschappij is er groeiende aandacht voor landschap, natuur en duurzaamheid. Het afsluiten van beheercontracten voor langjarig beheer van landschapselementen in het kader van de regeling Groene Diensten is hier een goed voorbeeld van. En ook agrariërs krijgen te maken met natuurlijke inrichting van een deel van hun gronden willen zij in aanmerking komen voor landbouwsubsidies. Het collectief organiseren van deze zaken biedt mogelijk de onderhoudsploeg een belangrijke rol.

 

Interesse of vragen voor de onderhoudsploeg? Neem dan contact met ze op.

 

 

  • Twenterand/Hellendoorn Richard Neurink  (06-25 27 16 95)
  • Rijssen-Holten Gerrit Rensen  (06-53 86 53 30)